Privacyverklaring

De persoonsgegevens van de leden van de Nederlands-Japanse Vereniging worden uitsluitend verzameld en bijgehouden met het oog op de activiteiten van de Vereniging. De persoonsgegevens worden noch aan individuele leden noch aan derden verstrekt.

De persoonsgegevens worden door de Vereniging bewaard tot maximaal één jaar nadat een einde is gekomen aan het lidmaatschap van de Vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Op grond van de AVG hebben de leden van de Vereniging verschillende rechten waaronder het recht op inzage, rectificatie etc. Voor zover u gebruik wilt maken van de rechten, kunt u zich richten tot het secretariaat: secretaris@njv.info .

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Nederlands-Japanse Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam;

– geslacht;

– adresgegevens;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, u aan te melden voor een activiteit, in correspondentie en per telefoon.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst als u zich aanmeldt als lid. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en archivering daarvan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@njv.info, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

De Nederlands-Japanse Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw betaling;

– het bijhouden van lidmaatschapsgegevens;

– verzenden van onze nieuwsbrief en/of nieuwsberichten;

– om goederen en diensten bij u af te leveren.

Delen met anderen

De Nederlands-Japanse Vereniging verstrekt geen persoonsgegevens aan leden of derden. Overige verstrekking van gegevens aan derden gebeurt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

De Nederlands-Japanse Vereniging gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelfverantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer; wij zijn hier niet voor aansprakelijk.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@njv.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De Nederlands-Japanse Vereniging zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging

De Nederlands-Japanse Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@njv.info.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy statement

De Nederlands-Japanse Vereniging behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid.

 

Nederlands-Japanse Vereniging
Secretariaat
Noordwal 56
2513EC Den Haag

Lidmaatschap