Lidmaatschap

Word ook lid van de Nederlands – Japanse Vereniging!

De vereniging kent 3 verschillende soorten lidmaatschap:
Individueel lidmaatschap voor € 25,00 per jaar;
Studentlidmaatschap voor € 12,50 per jaar voor diegenen die als student zijn ingeschreven bij een universiteit of hogeschool
Corporate lidmaatschap voor € 100,00 per jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding voor het lidmaatschap is het gehele jaar door mogelijk.  Als je je als lid aanmeldt in de periode van 15 november tot eind december van een verenigingsjaar, betaal je tot het einde van dat jaar geen contributie. Contributie is in dat geval verschuldigd vanaf 1 januari van het jaar daarop. De contributie voor een verenigingsjaar dient vóór 1 maart van dat jaar betaald te zijn. Je krijgt daarvoor een betaalverzoek van de penningmeester.

Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging of door overlijden. Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van een lopend verenigingsjaar door de secretaris van de NJV, dan wel via het e-mail-adres secretaris@nederlandjapan.nl te zijn ontvangen en wordt van kracht per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Wat houdt het lidmaatschap van de Nederlands-Japanse Vereniging in?

– Je wordt via de Nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden van door de NJV georganiseerde activiteiten. Ook andere niet door de NJV georganiseerde  Japan-gerelateerde activiteiten in Nederland worden in onze Nieuwsbrief vermeld.
– Je hebt gratis toegang tot de meeste door de NJV georganiseerde activiteiten. Er zijn ook activiteiten waarvoor een financiële bijdrage van deelnemers wordt gevraagd. In dergelijke gevallen kan je als lid een betalende introducé(e) meenemen.

Om je als nieuw lid van de vereniging aan te melden, dan wel om als lid van de vereniging de jaarlijkse contributie te betalen, verzoeken wij iedereen gebruik te maken van het formulier hieronder. 

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt. Onze privacyverklaring aangaande het lidmaatschap en de verwerking van de persoonsgegevens is hier te vinden. Voor een corporate lidmaatschap verzoeken wij je contact op te nemen met lidmaatschap@nederlandjapan.nl.

Heb je nog andere vragen over het lidmaatschap, stuurt u dan een e-mail naar lidmaatschap@nederlandjapan.nl.  Je vragen zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.


Nederlands-Japanse Vereniging
Secretariaat
Noordwal 56
2513EC Den Haag

Lidmaatschap